ห้องเกียติยศประจำสัปดาห์

ประจำสัปดาห์ 2

รายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตรการพูด
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
ประจำสัปดาห์ 2


ผู้พูดฉับพลันดีเด่นประจำสัปดาห์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์


ผู้พูดเตรียมดีเด่นประจำสัปดาห์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์


ผู้วิจารณ์เฉพาะตัวดีเด่นประจำสัปดาห์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์


OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
303/14-15 Soi Sathupradit 19 Yak 4, Sathupradit Rd. Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66(0)65 536 6626
Opening Hours: 9am - 7pm
INFORMATION
HOW WE HELP
OUR SERVICES
MEET THE TEAM
TERMS AND CONDITIONS
PRIVACY POLICY
LEGAL DOCUMENTS

© 2020. All rights reserved. Website built by Elixel