ทำเนียบนายกสโมสรฯที่ผ่านพ้น

ชื่อ ปีบริหาร
1 อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ ผู้ก่อตั้งสโมสร ปีบริหาร 2518 - 2519
2 คุณเวหา สวัสตี (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2518 - 2519
3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม (ดึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2518 - 2519
4 ตร.พนมพร จันทรปัญญา ปีบริหาร 2518 - 2519
5 รศ.นสพ.พ.อ.บุญเลิศ ชินบุตร (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2518 - 2519
6 อาจารย์สมพร เจียงสืบชาติวีระ (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2518 - 2519
7 คุณดำเกิง จิรกิตติยางกูร (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2518 - 2519
8 คุณวิเชียร วัฒนาชีรานนท์ ปีบริหาร 2518 - 2519
9 คุณชูศักดิ์ อริยะวุฒิกุล ปีบริหาร 2518 - 2519
10 รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ปีบริหาร 2518 - 2519
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
303/14-15 Soi Sathupradit 19 Yak 4, Sathupradit Rd. Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66(0)65 536 6626
Opening Hours: 9am - 7pm
INFORMATION
HOW WE HELP
OUR SERVICES
MEET THE TEAM
TERMS AND CONDITIONS
PRIVACY POLICY
LEGAL DOCUMENTS

© 2020. All rights reserved. Website built by Elixel