ห้องเกียติยศประจำปี

ปีที่ 46 ปีบริหาร 2564-2565

รายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตรการพูด
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
ปีที่ 46 ปีบริหาร 2564-2565


รางวัลชนะเลิศการพูดแบบเตรียมตัวประจำปี

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์


รางวัลชนะเลิศการพูดฉับพลันประจำปี

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์


ผู้สำเร็จการพูดขั้นต้น(จบบทที่ 5)

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์


ผู้สำเร็จการพูดขั้นกลาง(จบบทที่ 10)

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์


ผู้สำเร็จการพูกขั้นสูง(จบบทที่ 15)

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์

คุณลัดดา อัศรานุรักษ์


OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
303/14-15 Soi Sathupradit 19 Yak 4, Sathupradit Rd. Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66(0)65 536 6626
Opening Hours: 9am - 7pm
INFORMATION
HOW WE HELP
OUR SERVICES
MEET THE TEAM
TERMS AND CONDITIONS
PRIVACY POLICY
LEGAL DOCUMENTS

© 2020. All rights reserved. Website built by Elixel