ประวัติส่วนตัว

รหัสสมาชิก 12345678

avatar
Upload a different photo...

  • เบอร์โทรศัพท์ 0801315561
  • ไอดีไลน์ 0801315561
  • สถานะการทำงาน อาจารย์

บันทึกการฝึก


ฝึกขั้นต้น

บทที่ วันที่ฝึก หมายเหตุ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ฝึกขั้นกลาง

บทที่ วันที่ฝึก หมายเหตุ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ฝึกขั้นสูง

บทที่ วันที่ฝึก หมายเหตุ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 Dec 2023 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
303/14-15 Soi Sathupradit 19 Yak 4, Sathupradit Rd. Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66(0)65 536 6626
Opening Hours: 9am - 7pm
INFORMATION
HOW WE HELP
OUR SERVICES
MEET THE TEAM
TERMS AND CONDITIONS
PRIVACY POLICY
LEGAL DOCUMENTS

© 2020. All rights reserved. Website built by Elixel