ลงทะเบียนกิจกรรม

ปีที่ 48 ครั้งที่ 2438 การประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:00 -18:00 น.

ณ ห้องประชุมโอเปียม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถห้วยแก้ว ตสุเทพ จ,.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 081-724-9936, 081-881-4996

และ Zoom Meeting ID: 251-808-0100

15.00 น. (5 นาที) เปิดประชุมประจำสัปดาห์
15.05 น. (5 นาที) พิธีกรดำเนินรายการ
15.25 น. (15 นาที) ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน
15.40 น. (5 นาที) ผู้ประเมินการฝึกพูดแบบฉับพลัน
15.45 น. (3 นาที) 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝากเรื่อง..
15.50 น. (5 นาที) 3 นาที
15.55 น. (15 นาที) ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน
16.10 น. พักการประชุม ดื่มนำ ซา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที)
ลำดับที่ ผู้ฝึกการพูด บทที่ เวลา ผู้ประเมิณเฉพาะตัว เวลา
1
3 7
4
2
3 7
4
3
3 7
4
4
3 7
4
ผู้บรรยาย 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝากเรื่อง
16.40 น. (20 นาที) ผู้ประเมินทั่วไป
17.00 น. (5 นาที) (คั่น) รายงานการใช้ภาษา
รายงานเวลา
รายงานคำพุ่มเฟือย
17.35-18.00 น. แจ้งผลฝึกการพูด, แจ้งรายการสัปดาห์ถัดไป, แจ้งธุรกิจสโมสร และกล่าวปิดการประชุม

OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
303/14-15 Soi Sathupradit 19 Yak 4, Sathupradit Rd. Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66(0)65 536 6626
Opening Hours: 9am - 7pm
INFORMATION
HOW WE HELP
OUR SERVICES
MEET THE TEAM
TERMS AND CONDITIONS
PRIVACY POLICY
LEGAL DOCUMENTS

© 2020. All rights reserved. Website built by Elixel