สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

"เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า"

กิจกรรมการพูดประจำสัปดาห์

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

"เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า"

ปีที่ 48 ครั้งที่ 2438 การประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:00 -18:00 น.

ณ ห้องประชุมโอเปียม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถห้วยแก้ว ตสุเทพ จ,.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 081-724-9936, 081-881-4996

และ Zoom Meeting ID: 251-808-0100

15.00 น. (5 นาที) เปิดประชุมประจำสัปดาห์ คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
15.05 น. (5 นาที) พิธีกรดำเนินรายการ คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
15.25 น. (15 นาที) ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
15.40 น. (5 นาที) ผู้ประเมินการฝึกพูดแบบฉับพลัน คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
15.45 น. (3 นาที) 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝากเรื่อง..กเวา บิวแรง คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
15.50 น. (5 นาที) 3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
15.55 น. (15 นาที) ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
16.10 น. พักการประชุม ดื่มนำ ซา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
ลำดับที่ ผู้ฝึกการพูด บทที่ เวลา ผู้ประเมิณเฉพาะตัว เวลา
1 คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 3 7 คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 4
2 คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 3 7 คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 4
3 คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 3 7 คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 4
4 คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 3 7 คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ 4
ผู้บรรยาย 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝากเรื่อง
16.40 น. (20 นาที) ผู้ประเมินทั่วไป คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
17.00 น. (5 นาที) (คั่น) รายงานการใช้ภาษา คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
รายงานเวลา คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
รายงานคำพุ่มเฟือย คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
17.35-18.00 น. แจ้งผลฝึกการพูด, แจ้งรายการสัปดาห์ถัดไป, แจ้งธุรกิจสโมสร และกล่าวปิดการประชุม คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
303/14-15 Soi Sathupradit 19 Yak 4, Sathupradit Rd. Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66(0)65 536 6626
Opening Hours: 9am - 7pm
INFORMATION
HOW WE HELP
OUR SERVICES
MEET THE TEAM
TERMS AND CONDITIONS
PRIVACY POLICY
LEGAL DOCUMENTS

© 2020. All rights reserved. Website built by Elixel